Vot a Sant Marçal

Aquí la transcripció del text d’aquesta promesa la qual es renova en la missa del dilluns de la segona Pasqua:

“Benaurat Sant Marçal testimoni fidel de Jesucrist, des d’aquesta muntanya, beneeix i protegeix el poble del Montseny que any rere any pelegrina a la teva ermita per agrair la teva intercessió, deslliurant el nostre poble de la terrible pesta de 1348 que va assotar tota Europa i causava estralls en la població. Davant tanta desolació el poble encès de fe, amb les autoritats varen fer aquest jurament llavors, i que avui, fidels a la prometença acomplim nosaltres:

Cada any acudirem amb les autoritats en processó de penitència a la vostra ermita, oh Sant Marçal, si allunyeu ara nostre terrible mal.

D’aquella pesta vàrem ser alliberats i avui, un any més estem aquí per complir el nostre vot.

Oh santa Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant, que ens heu donat un intercessor tan gran, mireu el vostre poble, allibereu-nos de tot mal, i concediu-nos de créixer en la fe, esperança i caritat, i així puguem gaudir amb Sant Marçal i amb tots els sants de la benaurança eterna.

Per Nostre Senyor Jesucrist. Amén”

Imatge de Sant Marçal