Vot a Sant Marçal

El dilluns de la segona Pasqua, el poble de Montseny sempre puja en peregrinació a Sant Marçal en compliment del Vot de Poble que un dia molt llunyà va fer en agraïment per la intercessió del Sant davant la pesta que l’any 1348 delmava la població, comprometent-se a acudir cada any en peregrinació al santuari.

672 anys després d’aquella pandèmia de pesta, el poble de Montseny manté viu el seu compromís de pelegrinatge a Sant Marçal. Aquí la transcripció del text d’aquesta promesa la qual es renova en la missa del dilluns de la segona Pasqua, enguany el 1 de juny, i que per les circumstàncies especials que estem vivint es celebrarà en el Temple Parroquial de Sant Julià de Montseny i serà reproduïda en aquest mateix web:

“Benaurat Sant Marçal testimoni fidel de Jesucrist, des d’aquesta muntanya, beneeix i protegeix el poble del Montseny que any rere any pelegrina a la teva ermita per agrair la teva intercessió, deslliurant el nostre poble de la terrible pesta de 1348 que va assotar tota Europa i causava estralls en la població. Davant tanta desolació el poble encès de fe, amb les autoritats varen fer aquest jurament llavors, i que avui, fidels a la prometença acomplim nosaltres:

Cada any acudirem amb les autoritats en processó de penitència a la vostra ermita, oh Sant Marçal, si allunyeu ara nostre terrible mal.

D’aquella pesta vàrem ser alliberats i avui, un any més estem aquí per complir el nostre vot.

Oh santa Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant, que ens heu donat un intercessor tan gran, mireu el vostre poble, allibereu-nos de tot mal, i concediu-nos de créixer en la fe, esperança i caritat, i així puguem gaudir amb Sant Marçal i amb tots els sants de la benaurança eterna.

Per Nostre Senyor Jesucrist. Amén”

Imatge de Sant Marçal